KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU INVESTICIJSKE STUDIJE I POSLOVNOG PLANA?

Bez obzira na širinu ove teme, metodološke razlike i način primjene, pokušat ćemo kratko i jasno objasniti razliku između Investicijske studije i Poslovnog plana.

Investicijska studija i Poslovni plan nam pomažu u donošenju odluke o realizaciji projekata, a također se koriste u predstavljanju projekata kreditorima, donatorima, potencijalnim poslovnim partnerima/investitorima ili kupcima.

Investicijska studija i Poslovni plan nam daju odgovore o isplativosti i održivosti poslovnih projekata putem različitih pokazatelja te projekciju budućeg poslovanja putem financijskih izvještaja.

INVESTICIJSKA STUDIJA

Investicijska studija se izrađuje za potrebe investicijskog ulaganja različitih poslovnih subjekata, malih, srednjih i velikih, ali i za potrebe jedinica lokalne samouprave.

Izrađuje se onda kada visina investicije prelazi 700.000,00 kuna (prema HABOR metodologiji, iako to nije pravilo).

Investicijska studija je često sastavni dio dokumentacije u zahtjevima HBOR-a, poslovnih banaka i Ministarstava (na primjer zahtjev za bankovni kredit, bespovratna sredstva iz programa EU fondova ili pak bespovratna sredstva iz različitih poticajnih mjera).

Najčešće se izrađuje prilikom planiranja novih projekata unutar obično već postojeće organizacije kako bi se ocijenila ekonomska opravdanost/isplativost investicije, utvrdio način njene realizacije te utjecaj na postojeće i buduće poslovanje.

Osnovne cjeline Investicijske studije su:

Informacije o poduzetniku-investitoru, Predmet poslovanja investitora, Postojeća imovina investitora, Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja, Ocjena razvojnih mogućnosti ulagatelja, Analiza tržišta, Dinamika i struktura zaposlenih, Tehnički elementi ulaganja, Lokacija, Zaštita čovjekove okoline, Dinamika realizacije ulaganja, Ekonomsko-financijska analiza,  Ekonomsko-tržišna ocjena, Analiza osjetljivosti i Zaključna ocjena projekta.

POSLOVNI PLAN

Poslovni plan je jednostavniji od Investicijske studije, a izrađuje se za manje složene poslovne projekte malih i srednjih poslovnih subjekata i fizičkih osoba/građana.

Izrađuje se onda kada je visina investicije manja 700.000,00 kuna (prema HABOR metodologiji, iako to nije pravilo).

Poslovni plan je često sastavni dio dokumentacije u zahtjevima HBOR-a, poslovnih banaka, Ministarstava, HAMAG BICRO-a i HZZ mjera za samozapošljavanje (na primjer zahtjev za  kredit ili zajam, bespovratna sredstva iz programa EU fondova ili pak bespovratna sredstva iz različitih poticajnih mjera).

Najčešće se izrađuje prilikom ocjenjivanja novih poslovnih poduhvata obično novoosnovanih ili budućih organizacija za manje složene projekte pri čemu se utvrđuje isplativost/održivost investicije i olakšava donošenje odluke o realizaciji iste.

Osnovne cjeline Poslovnog plana su:

Podaci o poduzetniku, Polazište, Predmet poslovanja (proizvodi ili usluge), Tržišna opravdanost, Tehnološko-tehnički elementi pothvata, Lokacija, Zaštita okoline, Financijski elementi pothvata i Zaključak.

Možemo zaključiti da je Investicijska studija složenija sa detaljnijom obradom investicije, a također sadrži više financijskih pokazatelja pomoću kojih možemo ocijeniti profitabilnost projekta i opravdanost njene realizacije.

Ukoliko i vi trebate Investicijsku studiju ili Poslovni plan za realizaciju svoje ideje koja vam se već neko vrijeme vrti po glavi kontaktirajte nas u okviru usluge poslovno planiranje.

Imate li pitanja iz područja knjigovodstva, poslovnog planiranja ili administracije?