ŠTO JE HRVATSKA TURISTIČKA KARTICA?

Hrvatska turistička kartica (koja se u medijima često naziva Cro kartica) je debitna platežna kartica temeljem koje poslodavci mogu svojim djelatnicima uplaćivati neoporezivi primitak u iznosu do 2.500,00 kuna godišnje, a kako bi istima omogućili pristupačniji odmor kroz povećanje primitaka po osnovi radnog odnosa.

KOME SE MOŽE ISPLATITI NEOPOREZIVI PRIMITAK NA HRVATSKOJ TURISTIČKOJ KARTICI?

Primitak se može isplatiti djelatnicima (i samozaposlenim osobama), obrtnicima, osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i poljoprivrednicima, pri čemu poslodavac samostalno određuje iznos i dinamiku kojom će se primitak isplaćivati. Primitak se ne vezuje za određeni period godine, kao ni za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, a ukoliko bi isplaćeni iznos premašio maksimalni neoporezivi iznos tada bi isti podlijegao obračunu doprinosa i poreza/prireza.

KAKO SE IZDAJE HRVATSKA TURISTIČKA KARTICA?

Izdavanje Hrvatske turističke kartice propisanog dizajna će provoditi Ministarstvo turizma i sporta RH u suradnji s poslovnim bankama prijavljenima na Javni poziv, a koje će se priključivati provedbi izdavanja Hrvatske turističke kartice u skladu sa svojim poslovnim odlukama i mogućnostima.

Hrvatska turistička kartica se može izdati svakoj punoljetnoj osobi u RH, neovisno o tome hoće li uplatitelj sredstava biti poslodavac ili vlasnik kartice osobno.

Fizička osoba osobno mora otvoriti Hrvatsku turističku karticu kod poslovne banke po svom izboru (neovisno o banci u kojoj već ima otvoren tekući ili žiro račun), ista glasi na ime  fizičke osobe, a transakcije koje se njome obavljaju autorizirat će se PIN brojem.

U trenutku pisanja ovog teksta jedina banka koja izdaje Hrvatsku turističku karticu je Hrvatska poštanska banka d.d. (HPB).

KOLIKI JE ROK VAŽENJA I NAKNADA ZA KORIŠTENJE HRVATSKE TURISTIČKE KARTICE?

Rok važenja Hrvatske turističke kartice je četiri godine od mjeseca izdavanja. Poslovne banke će samostalno određivati visinu naknade za izdavanje kartice i održavanje računa, a što znači da će naknade možebitno varirati od banke do banke.

Naknada kod HPB za izdavanje kartice/otvaranje računa iznosi 50,00 kn paušalno za cijeli period korištenja kartice i naplaćuje se automatizmom prilikom prve uplate na karticu. Ostalih naknada za održavanje računa, kako smo dobili informaciju iz banke, neće biti.   

KAKO SE KORISTI HRVATSKA TURISTIČKA KARTICA?

Hrvatska turistička kartica je debitna kartica (Mastercard ili Visa) kojom se usluge mogu platiti na svim prodajnim mjestima poslovnih subjekata koja mogu prihvatiti uobičajene bankovne kartice kao platni instrument za bezgotovinsko plaćanje robe i/ili usluga (putem terminala POS). Pri tom ne postoji ugovorna obveza i nije potrebna dodatna prijava od strane pružatelja usluga.

S obzirom da je cilj kartice poticanje domaće ugostiteljsko-turističke potrošnje ista se može koristiti isključivo za sljedeće:

  • Smještaj
  • Ugostiteljstvo
  • Usluge turističkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
  • Najam brodova (charter)

Hrvatskom turističkom karticom se ne može podizati gotovina niti obavljati online kupnja, dakle predviđena je isključivo za plaćanje direktno na prodajnom mjestu. 
Vlasnik kartice u svakom trenutku može bezgotovinski uplatiti dodatna sredstva na karticu kako bi nastavio koristiti pogodnosti koje ostvaruje plaćanjem Hrvatskom turističkom karticom.

KOJE SU POGODNOSTI U KORIŠTENJU HRVATSKE TURISTIČKE KARTICE?

Ideja je korištenjem Hrvatske turističke kartice omogućiti povoljniji odmor i korištenje ugostiteljskih i turističkih usluga s popustom.
Određeni poslovni subjekti u turističkom sektoru odobravaju popuste kod plaćanja Hrvatskom turističkom karticom, pretpostavljamo da će se lista s vremenom nadopunjavati novim ponudama.

KOJE SU OBVEZE POSLODAVCA S OBZIROM NA ISPLATU NEOPOREZIVOG PRIMITKA?

Poslodavac nakon donesene Odluke o isplati naknade i dobivenog broja računa Hrvatske turističke kartice od strane primatelja naknade može izvšiti isplatu.

S obzirom da je iznos od 2.500,00 kn maksimalni godišnji neoporezivi iznos za ovu namjenu, poslodavac bi prije same isplate trebao provjeriti potencijalne isplate ove naknade kod djelatnika zaposlenih tijekom godine ili zaposlenih kod više poslodavaca.

Navedena se isplata iskazuje u Obrascu JOPPD, a rok za podnošenje istog Poreznoj upravi je dan isplate ili najkasnije sljedeći radni dan nakon isplate, sa šifrom neoporezivog primitka 69 – Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.

Ako trebate dodatne informacije na ovu temu javite nam se u okviru naših knjigovodstvnih usluga i rado ćemo vam pomoći.

Tekst se temelji na odgovarajućim aktualnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i uputama mjerodavnih institucija u vrijeme pisanja istog. Stoga je potrebno voditi računa o potencijalnim naknadnim promjenama zakonske regulative nakon objave ovog teksta.

Imate li pitanja iz područja knjigovodstva, poslovnog planiranja ili administracije?