UDRUGE I GOSPODARSKA DJELATNOST

Na tržištu djeluju brojne udruge koje obavljaju različite poslovne djelatnosti i pitanje koje se često pritom postavlja je smiju li i pod kojim uvjetima obavljati gospodarsku djelatnost.

Iako se udruge (neprofitne organizacije) ne osnivaju sa svrhom stjecanja dobiti, iste apsolutno smiju obavljati gospodarsku djelatnost, odnosno smiju prodavati vlastite proizvode i pružati usluge na tržištu kao bilo koji drugi poslovni subjekt (osim onih djelatnosti koje su zakonom izričito zabranjene).

Međutim, gospodarsku djelatnost moraju imati navedenu u svom Statutu i za svaku pojednu djelatnost trebaju provjeriti specifičnosti koje proizlaze iz aktualnih propisa koji uređuju tu djelatnost.

Pritom se gospodarska djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe, već se potencijalna razlika između ostvarenih prihoda i rashoda smije koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva udruge navedenih u Statutu.

Obavljanje gospodarske djelatnosti ne znači nužno i obvezu upisa u registar obveznika poreza na dobit. Kako bi se definirala ova obveza potrebno je utvrditi sljedeće činjenice:

  • dovodi li neoporezivanje do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu
  • obavlja li se djelatnost samostalno
  • obavlja li se djelatnost trajno
  • obavlja li se djelatnost radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi

Ukoliko bi udruga imala obvezu upisa u registar obveznika poreza na dobit, a posljedično i obvezu obračuna/plaćanja istog, za tu se svrhu treba voditi posebna evidencija neprofitnih i profitnih prihoda/rashoda, sastavljati godišnji Obrazac PD te dostavljati posebne evidencije Poreznoj Upravi.

Udruga se može odlučiti i za paušalno plaćanje poreza na dobit, a što je puno jednostavnije, međutim pritom mora zadovoljiti propisane uvjete.

Također treba voditi računa i o ostalim (potencijalnim) obvezama udruge koja obavlja gospodarsku djelatnost kao što su obvezno izdavanje računa za prodane proizvode ili pružene usluge, fiskalizacija računa, prag za ulazak u registar obveznika PDV-a...

Bez obzira na pokušaj zakonodavca da ovo područje djelovanja udruga uredi i specificira, ono je još uvijek poprilično općenito i nejasno, s jako puno neodgovorenih pitanja.

Stoga je potrebno svaki slučaj razmotriti zasebno, utvrditi sve činjenice i okolnosti, po potrebi se konzultirati s nadležnim institucijama i tek potom utvrditi koja su prava i obveze udruge koja odluči uz svoju neprofitnu obavljati i gospodarsku djelatnost.

Ukoliko već obavljate ili tek planirate obavljati gospodarsku djelatnost u okviru udruge, javite nam se sa svojim pitanjima, idejama i dvojbama pa ćemo zajedno doći do odgovora, dogovorite sastanak u okviru knjigovodstvenih usluga.

Udruge također mogu, s ciljem obavljanja gospodarske djelatnosti, osnivati trgovačka društva, zadruge ili druge gospodarske subjekte, a sve sukladno posebnim propisima.

Za kraj bismo istaknuli da bi kod ove teme trebalo sagledati širu sliku, koje su djelatnosti i ciljevi udruge, opseg obavljanja općekorisnih aktivnosti, način obavljanja gospodarske djelatnosti, kompatibilnost gospodarske djalatnosti s neprofitnom djelatnošću te dodatne administrativne i financijske obveze koje bi proizašle iz obavljanja gospodarske djelatnosti.

Osnivanje udruge isključivo s ciljem obavljanja gospodarske djelatnosti nikako ne bismo preporučili, jer u tom je slučaju ipak riječ o poduzetničkom projektu i kao takvom svakako bi više odgovarao neki drugi poslovni model.

Tekst se temelji na odgovarajućim aktualnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i uputama mjerodavnih institucija u vrijeme pisanja istog. Stoga je potrebno voditi računa o potencijalnim naknadnim promjenama zakonske regulative nakon objave ovog teksta.

Imate li pitanja iz područja knjigovodstva, poslovnog planiranja ili administracije?